Formular za prijavu za članstvo u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Podaci o porodici
Član domaćinstva 2
Član domaćinstva 3
Član domaćinstva 4
Član domaćinstva 5

Izjava o korišćenju ličnih podataka

Statut Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije možete pročitati i Pravilnik o sprovođenju zaštite podataka o ličnosti u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije možete pronaći na sajtu www.pticesrbije.rs

*Saglasan/na sam da Društvo za zaštitu i proučvanje ptica Srbije ima pravo da prikuplja, obrađuje i čuva prethodno navedene podatke u skladu sa članom 41. stav 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) radi unapređenja rada sa članovima i ostvarivanja ciljeva Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.